BlogOto Lastik

Oto Lastik Hakkında

Oto Lastik Hakkında 1

Araç lastikleri, kauçuk, kord bezi, çelik teller bunun gibi oldukça çok ham maddeden meydana gelir. Lastik üreticileri vasıtası ile belirtilmiş yük taşıma kapasitesine uygun şekilde kullanılmalıdır. Nedeniyse, taşıtın yük dengesinin eşit şekilde yüzeye doğru dağıtmakta, bununla otomobilin dengesini de sağlamaktadır. Bilhassa yüksek kilometrelerde yol tutuş ve denge sunması ciddi bir ayrıntıdır. Aynı zamanda fren yapıldığında da otomobil lastiklerinin yol tutuş niteliği devreye geçer, araçların savrulma oranı da oto lastikten etkilenir. Lastiklerin son kullanım süresi yaklaşık şekilde 5 beş yıl olduğu bilinir. Yol tutuşu, virajlarda ve hızlanmalarda yol tutuş ve çekme değerlerine inceleyerek değerlendirilir. Tüm lastiklerin çıkardığı sesler de problem olduğunun işareti olabilmektedir. Oto lastiğin kontrolü esnasında torkmetre kullanılarak bijon ve somunlar takılmalı ve kontrolleri sağlanması gerekir. Beş 5 seneden çok kullanım elde edilmesi için uygun zamanlarda kullanım sağlamalı, sık şekilde lastik bakımları yaptırmak gerekir ve iklimsel şartlara uygun oto lastik tercihi yapılması lazımdır. Lastik ve jant seçiminde görüntünün uygunluğundan ziyade araca uygun ebatta seçim yapılıp yapılmadığı ciddiyet gösterir. Bu seçimler aracın güvenliğini sağlamada etkilidir.

jant lastik özellikleri

Lastik kontrollerinin, vasıta bakımı ile beraber titizlikle yapılması hem güvenliği, konforu hem de yakıt tasarrufunu sağlamaktadır. Bunun üstünde kullanım tavsiye edilmemekle beraber bu zaman kullanıma bağlı şekilde kısalabilmektedir. Lastiklerin kullanmak esnasında rasat yapmak mühim bir şeydir. Aracın kullanmak esnasında yol tutuşu, titremesi, çıkardığı sesler, hareket esnasında çekme olup olmadığı gözlemlenmelidir. Bu ve bunun gibi oldukça çok faktörün etkisiyle beraber, bir uzmana danışılması, değişim konusu için fikir verecektir. iklim şartlarına uygun lastik kullanmak da mühim bir şeydir. taşıt lastiği, araca oldukça çok değişik işlev kazandırır. Bu işlevlerden bazıları yol tutuş, güvenlik, hareket kabiliyeti ve dengedir. Aracın üreticisinin orijinal oto lastik nitelikleri ile alakalı uyarılarına uyulduğu, iklimsel değişimlere uygun lastik kullanıldığı ve çok çok lastik bakımları yapıldığı sürece lastiklerde herhangi bir problem yaşanmamaktadır. Supap kapaklarının da takılı olması mühimdir. Kauçuk, kord bezi ve çelik konstrüksiyonlarla oluşturulan lastikler, otomobillerin hem hareketinde hem de durmasında etkilidirler. Otoların virajlarda ve ivmelenmesi esnasında sarsıntıyı azaltarak konforlu seyahat yapılmasını ve güvenli yol tutuş niteliğinin vermesini gerçekleştirirler. Direkt yol ile bağlantı kuran lastikler otomobilin her türlü niteliğinin yola direkt yansıtılmasını sağladığından, sürücü kontrolünü taşıta direkt yansıtmaktadırlar. Oto lastiklerin bütün bu nitelikleri düşünüldüğünde kontrollü bir seyahatin elde edilmesinde lastik seçiminin ne kadar ciddi bulunduğu kolaylık ile anlaşılmaktadır. Vasıtanıza oto lastik seçimi öncelikle vasıta için fabrikaların kullanılmasını önerdiği orijinal lastik nitelikleri dikkate almak mecburdur. Özellikle lastiklerin diş derinliği, iklime uygun olup olmadığı, çapı, kesit genişliği, yanak ve yüz teferruatları ile enfazla yük taşıma ve hız kapasitesi bunun gibi bilgiler de dikkate alınmalıdır. Oto lastiklerin ve yedek lastik havalarının 15 günde bir kontrol edilmesi gerekmektedir. Seyahate gidilecekse stepnenin hava basıncı tam olarak kontrol etmek zorunludur. Lastik havalarının değerleri yük taşımada, hızlanma esnasında ve mevsimsel koşullarda mühim bir şeydir. bilhassa kış aylarında lastik havası indirilmemeli, buzlu veya stabilize zeminlerde lastik hava basınçları azaltılmamalıdır. Otomobiliniz yüklü iken lastik basıncı düşürülmemelidir. Böylelikle otoların yol tutuş performansı etkili biçimde elde edilir. İvmelenmede ve viraj alma esnasında yol tutuşu sunar. bilhassa vasıta viraj alırken lastiğin uygunluğu yardımıyla savrulma engellenirken iyi bir yol tutuş elde edilerek sağlıklı bir seyahat elde edilmiş olur. Oto lastik, taşıtınızın vazgeçilmez parçalarından biridir. Otonun, yol tutuşunu, dengesini sağlamaktadır.

fulda lastikler

En ciddi nitelikleri aracın hareketini ve durmasını sağlamak, araçların süratlenmesi mecburiyetinde etken yol tutuşu sağlayarak dönüşlerde veya düz şekilde harekette dengesini korumak, yolun cinsine bağlı şekilde aracın sarsıntılarını engellemek ve bütün bunlar yardımıyla konforlu ve sorunsuzca bir yolculuk sağlamaktır. vasıta lastikler yardımıyla direkt yol ile bağlantı kurar. vasıta güvenliğinde ve yakıt tasarrufunda uygulanan oto lastik cinsi mühim bir şeydir. Lastik seçiminde öncelikle satın alınan aracın üretici firmasının tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. nedeniyse lastikler ebatları, diş genişliği ve lastik basınçları araçlara özeldir. Lastik değiştirilmesinin gerekli bulunduğu durumlar diş genişliğinin minimuma indiği durumlar, lastiğin sivri bir cisim veya yüzey yüzünden delinmesi, lastiğin kauçuk yapısının zedelenmesi, oto lastik ömrünün dolması bunun gibi oldukça çok durumdur. Oto lastik değişimleri diş genişliği 1, altı mt. olduğunda yapılmalıdır. Kış lastiklerinde ise uygun diş genişliği 3mm’dir. Bu değerler bir profesyonel vasıtası ile takip edilmelidir. Lastik havası taşınan yük durumu, mevsimsel koşullar ve gündelik kullanıma uygun şekilde ayarlanmalıdır. Lastik havası en az iki haftada bir kontrol edilirken aynı anda yedek lastiğin kontrolleri de aynı şartlarda yapılmalıdır. Yedek lastik kullanıma hazır tutulmalıdır. Lastik kontrolünde dikkat edilecek en ciddi nokta yol tutuş, hareket, hız alma bunun gibi oldukça çok faktörü etkileyen özelliklerinin sayılan bu faktörlere uygun olup olmadığının devamlı şekilde gözlenmesidir. Hava şartlarına meyilli şekilde kullanmak yol tutuş ve güvenli bir seyahat sağlanması için gereklidir. Lastik havalarının sık şekilde kontrol edilmesi gerekir. metodlar buzlu veya karlı olduğunda hava basıncı indirilmemelidir. Lastiğin uzun ömürlü olması için bozuk yollarda yüksek hız yapılmamalıdır. Oto lastik kullanımı sırasında kaldırım yada sivri yüzeylerden irak durulmalı, kış lastiklerinde hariç derinliğin üç mm’den az olmamasına dikkat edilmelidir. Lastik kontrolünün sık sık yapılması da gereklidir. Oto lastik kullanımında en önemli noktalardan bir tanesi de mevsime müsait lastik kullanımıdır. Kış lastiklerinde oto lastik diş derinliği müsait olmalıdır. Diş derinliği 1, 6 mm’ye düşen lastiklerin ise değiştirilmesi zorunludur. Lastik ömrü kullanıma göre değişmekle birlikte çoğunlukla maksimum 5 yıldır. 5 sene yada daha fazla kullanılması durumunda ise yılda bir lastik kontrolü yapılması gerekebilir. Lastik kontrolleri uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Kişisel kullanım sırasında da lastiklerin özellikleri takip edilmelidir. Yol tutuş gücünde meydana gelen negatif değişimler, lastik sesleri, çekiş gücü gibi özelliklerindeki farklılıklar varsa, bir uzmanın kontrolü sağlanmalıdır.