BlogOto Lastik

Ticari İhtiyati Tedbirler Kurumu Çin’den Lastik İthalatını İnceliyor

Ticari İhtiyati Tedbirler Kurumu Çin'den Lastik İthalatını İnceliyor 1

Ticari Çözümler Kurumu (TRA), Pnömatik kauçuk lastikler için gerçekleşen anti-damping ve telafi edici önlemlere ilişkin bir inceleme başlattı. Çin’den ithal edilen ticari kamyon lastiği, otobüs lastiği segmentlerini araştırdı. İnceleme, önlemlerin kaldırılması halinde ithal lastiklerin dampinginin veya sübvansiyonlu lastik ithalatının devam edip etmeyeceğini veya tekrarlanıp tekrarlanmayacağını ve bunun sonucunda Birleşik Krallık lastik endüstrisinin zarar görüp görmeyeceğini değerlendirecektir.

TRA İncelemesi Hangi Ticari Lastik Gruplarını Kapsayacak?

TRA tarafından yapılan inceleme, otobüsler veya kamyon lastikleri için kullanılan ve yük endeksi 121’i aşan yeni veya kaplanmış pnömatik kauçuk lastikler kapsamında odaklanacaktır. İncelenen dönem Ocak-Aralık 2022 tarihleri arasındadır ve TRA Birleşik Krallık endüstrisinin Temmuz 2019-Aralık 2021 tarihleri arasındaki zararını değerlendirmektedir.

Birleşik Krallık Lastik Endüstrisi Üzerinde Yaratacağı Etkiler Nedir?

Birleşik Krallık kaplama sektörü yaklaşık 230 milyon £ değerindedir ve 5.500 kişiye istihdam sağlamaktadır. TRA incelemesi, ithal lastikler üzerindeki anti-damping ve telafi edici önlemlerin kaldırılması halinde kamyon lastiği ticareti sektörünün zarara uğrayıp uğramayacağını belirleyecektir. Benzer ürünlerin Birleşik Krallık’taki üreticileri veya bu ürünleri ithal ya da ihraç eden işletmeler, TRA’nın çevrimiçi dava platformu aracılığıyla incelemeye katılabilir ve TRA’nın kamu dosyası aracılığıyla gelişmeler hakkında güncellemeler alabilir.

Hangi Tür Ticari Kamyon Lastikleri İnceleme Kapsamında?

TRA tarafından başlatılan incelemenin, Çin’den ithal edilen ticari lastiklere yönelik anti-damping ve telafi edici önlemlerin Birleşik Krallık lastik endüstrisi üzerindeki etkisini değerlendirmesi beklenmektedir. İncelemenin kapsamı kamyon ve otobüslerde kullanılan pnömatik kauçuk kamyon lastikleri ile sınırlı olup, TRA önlemlerin kaldırılmasının ithal lastiklerde damping veya sübvansiyonun devam etmesine yol açıp açmayacağını ve Birleşik Krallık sanayisine zarar verip vermeyeceğini belirleyecektir.