Blog

Sumitomo Lastikleri Tayland’da Güneş Paneli Sistemi Kuruyor

Sumitomo Lastikleri Tayland’da Güneş Paneli Sistemi Kuruyor 1

Sumitomo Lastik Şirketi Tayland’daki iştiraki Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd, Rayong Eyaletindeki fabrikasında dünyanın en büyük çatı üstü güneş paneli dizisini kuracak. Bunun yanı sıra bir gaz kojenerasyon sistemi kurmayı planladığını açıkladı. Yenilenebilir enerjiye geçiş, şirketin sürdürülebilir kalkınma taahhüdünün bir parçasıdır. Son duyuruları, karbon emisyonlarını azaltma ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme yönündeki devam eden çabalarını göstermektedir.

Sumitomo Çatı Üstü Güneş Paneli Dizisini Nasıl Kuracak?

Japon Çevre Bakanlığı’nın “Ortak Kredilendirme Mekanizması (JCM) Model Projeleri için 2022 Finansman Programı” tarafından desteklenen Kansai Energy Solutions (Thailand) Co. (K-EST), fabrikanın çatısına toplamda yaklaşık 22 MW gücünde yaklaşık 40.000 güneş paneli kuracaktır. Ayrıca K-EST, iki adet 6,6 MW’lık kazandan oluşan bir gaz kojenerasyon sistemi kuracaktır. Bu ekipman tarafından üretilen tüm elektrik ve buhar, fabrikanın mevcut enerji kaynaklarının yerini alacak ve tesisin fosil yakıtlara olan bağımlılığını etkili bir şekilde azaltacaktır.

Sumitomo Lastikleri Yıllık Hedefi: ‘’CO2 Emisyonlarının Azaltılması’’

Güneş paneli dizisi ve gaz kojenerasyon sisteminin kurulumunun fabrikanın yıllık CO2 emisyonlarını yaklaşık 38.000 ton azaltması beklenmektedir. Yenilenebilir enerjiye geçiş ve karbon emisyonlarının azaltılması Sumitomo Rubber Industries Ltd’nin uzun vadeli Sürdürülebilirlik Politikası olan “Driving Our Future Challenge 2050 “nin bir parçasıdır. Şirket, 2030 yılına kadar yıllık Kapsam 1 ve 2 CO2 emisyonlarını 2017 seviyelerine kıyasla %50 oranında azaltmayı hedeflemekte ve bu hedefe planlanandan bir yıl önce ulaşmayı beklemektedir.

Karbonsuz Elektrik Enerjisine Geçiş Mümkün mü?

Sumitomo Lastikleri (Thailand) Co., Ltd. ayrıca KEPCO tarafından sağlanan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (I-REC) aracılığıyla karbonsuz elektrik enerjisine geçiş yapacaktır. I-REC, Tayland’da kereste için kauçuk ağaçları hasat edildikten sonra kalan fazla dalların, gövdelerin ve diğer artıkların yakılmasıyla üretilen biyokütle elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji özelliklerini temsil etmektedir. Yenilenebilir enerjiye yönelik bu hamle şirketin karbon emisyonlarını azaltmasına yardımcı olacak ve Sürdürülebilir Doğal Kauçuk çabalarına katkıda bulunacaktır.

Sumitomo Lastik Grubunun Sürdürülebilir Kalkınma Taahhüdü Nedir?

Sumitomo Lastikleri. sürdürülebilir toplumların gerçekleştirilmesine aktif olarak katkıda bulunabilmek için tüm iş faaliyetleri boyunca çeşitli sosyal ve çevresel sorunların çözümüne yönelik sürekli çaba göstermeye kararlıdır. Japon Lastik Şirketi Sumitomo, yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak ve karbon emisyonlarını azaltarak sürdürülebilir kalkınmadaki liderliğini göstermektedir. Diğer şirketlerin takip etmesi için bir örnek oluşturmaktadır. İklim değişikliği hızlanırken ve toplum giderek daha acil sorunlarla karşı karşıya kalırken, şirketlerin bir bütün olarak toplumun sürdürülebilir büyüme ve kalkınmasını sağlamak için gelecek perspektiflerine dayalı uzun vadeli politikalar benimsemeleri çok önemlidir.